WMS – Cross Point

Crosspoint este o soluţie software personalizată SCM (Supply Chain Management), care acoperă toate domeniile conexe. Suita de soluţii are ca zonă centrală aplicaţia WMS (Warehouse Management System), parte a unui sistem informatic integrat, cu rolul de a gestiona marfa din depozit, de la recepţie până la expedierea către clienţi. Soluţia WMS urmăreşte colectarea, recepţia, inventarierea, depozitarea şi expedierea mărfii, oferind informaţii în timp real.

Crosspoint este special dezvoltat pentru a optimiza procesele logistice şi informatice din spaţiile de depozitare şi unităţile de producţie. Are aplicativitate directă în zona de logistică: warehouse management, trasabilitate în producție, managementul calității, fleet management, proof of delivery (POD) şi transport.
Crosspoint este o soluţie personalizată, un instrument specializat, creat pentru a rezolva probleme specifice. Crosspoint este perfect compatibil cu toate sistemele complementare disponibile: ERP, SFA, TMS, CRM, BI, VMS – Volume Management Systems, sisteme de cântărire, conveioare, linii de producţie, etc.

Crosspoint este destinat firmelor care vor să optimizeze și monitorizeze activitățile logistice sau de producție.
Crosspoint este proiectat să raspundă în mod dinamic necesitatilor companiilor care activeaza in domeniile: distribuție, operatori logistici, servicii, retail și producție (discretă și în flux).
Crosspoint se integrează cu sistemele IT existente în companie în funcție de necesitățile fiecărui proiect, având capacitatea de a fi întreținut complet separat.
Datele captate prin procesele specifice pot fi transferate în timp real către sistemele ce gestionează stocurile din punct de vedere financiar.
Trasabilitatea și managementul de stoc sunt întreținute din perspectiva operațiunilor efective nu a urmării scriptice.
Crosspoint este destinat companiilor ce doresc un mai bun control și un mod de definire al regulilor logistice ce țin de relația cu furnizorii și clienții acestora. Setul de reguli definit este ușor configurabil în timp și oferă certitudinea unor indicatori de performanță ridicați.

Crosspoint oferă o viziune completă asupra operațiunilor din depozit. Este proiectat să optimizeze și să automatizeze operațiunile de colectare de date.
Crosspoint este un instrument pentru managementul depozitului, un sistem capabil să urmărească stocurile după criteriile selectate: deținător, furnizor, produs, zonă, locație etc. Sistemul semnalizează, utilizatorilor desemnați, depășirea parametrilor de alertă.
Crosspoint organizează activitatea logistică și impune urmărirea regulilor definite de către utilizatorii de tip administrator.
Excepțiile necesită aprobarea nivelurilor superioare de utilizator și mențin o trasabilitate a frecvenței lor.
Crosspoint permite alocarea și monitorizarea activității resurselor din depozit.
Crosspoint menține date istorice de trasabilitate ce sunt folosite în modulele de analiză și raportare oferind o imagine transparentă a indicatorilor de performanță și a variației acestora.